Wiek-II

Gemeenten moeten in 2021 een plan klaar hebben om de CO2 uitstoot terug te dringen. Een van de vragen in dit plan is waar en hoe op hun grondgebied het beste duurzame energie kan worden opgewekt. Grote internationale energiebedrijven staan nu al te trappelen om windmolens en zonnepanelen te plaatsen waar mogelijk; energieprojecten met grote impact op onze leefomgeving.

Wiek-II ontwikkelt duurzame energieprojecten waarbij burgers een hoofdrol spelen.

De energietransitie kan alleen slagen als burgers, bedrijven en overheid samenwerken. Wiek-II heeft de kennis en het netwerk om deze partijen bij elkaar te brengen in het proces van verduurzaming van de woon- en werkomgeving.

Burgers in de hoofdrol

Het opwekken van duurzame energie moet gebeuren op plekken waar dat in de omgeving past. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met de mensen die in het gebied wonen en werken. Wiek-II zorgt ervoor dat burgers zeggenschap hebben over de plek waar en de manier waarop duurzame energie wordt opgewekt: met wind, zon, water en/of andere bronnen. De opbrengsten uit de energieverkoop vloeien volledig terug naar de lokale gemeenschap. Burgers bepalen hoe dit vorm krijgt: gaat het in de eigen portemonnee, wordt het verrekend via de energierekening en/of wordt het gebruikt voor versterking van de lokale gemeenschap.

Krachten bundelen

Door krachten te bundelen hebben burgers en bedrijven invloed op de energietransitie in eigen omgeving en plukken zij ook de vruchten ervan. Wiek-II heeft daarom twee netwerken opgericht:

Burgers Geven Energie

Burgers Geven Energie brengt mensen, kennis en idee├źn samen.

Offline toeren we door de regio om onze kennis over projectontwikkeling en communicatie te delen en om burgers met plannen voor een eigen energie-initiatief te ondersteunen. Online zijn we te vinden op twitter, facebook en via de website. Kijk voor een idee van onze projecten en de lokale initiatieven.

Gilde van Versnellers

In het Gilde van Versnellers komen bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar om kennis, ervaring en netwerk te delen. Samen zoeken we naar mogelijkheden om in korte tijd in onze regio veel meer energie duurzaam op te wekken.

Meer informatie

Wil je meer weten over Burgers Geven Energie, het Gilde van Versnellers of over Wiek-II in het algemeen, stuur dan een email en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.